Hixx.info, đọc truyện online, đọc truyện hay

Hixx.info, đọc truyện online, đọc truyện hay

Truyện mới cập nhật
Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không
3 tháng trước
Ngôn Tình
3 tháng trước
Đam Mỹ, Ngược
3 tháng trước
Đam Mỹ, Xuyên Không
3 tháng trước
Ngôn Tình, Sủng
3 tháng trước
Ngôn Tình, Sủng
3 tháng trước
Ngôn Tình, Linh Dị
3 tháng trước
Đô Thị, Võng Du, Xuyên Không, Dị Năng
3 tháng trước
Võng Du, Hài Hước
3 tháng trước
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
3 tháng trước
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
3 tháng trước
Ngôn Tình, Sủng
3 tháng trước
Ngôn Tình, Xuyên Không
3 tháng trước
Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng
3 tháng trước
Truyện đề cử

Đế Tôn

Ngã Dục Phong Thiên

Linh Vũ Thiên Hạ

Tâm Linh Vũ Trụ

Dị Thế Tà Quân

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy

Tang Thế Tình Nhân

Tử Tâm Thế Thân

Khuynh Thế Thiên Hạ: Cuồng ...

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Đoạt Ái - Xuyên Việt Chi Th...

Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ Liệt

,